wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Farbyrafil.pl

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez farby.walbrzych.pl Monika Nastawska z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza 16B/2, 58-310 Szczawno Zdój, Numer NIP: 886-233-26-26, prowadzącą sprzedaż farb i lakierów oraz artykułów pomocniczych do malowania  za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.farbyrafil.pl o nazwie Farbyrafil.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej "Klientem", a firmą farby.walbrzych.pl Monika Nastawska  zwanym dalej "Sprzedającym".

c) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym „Farbyrafil.pl” jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem oraz Polityką Prywatności. Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i polityką prywatności oraz potwierdza, że akceptuje je w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta a realizacja zamówienia

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Ochrona prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania zamówienia przez Sprzedającego (tj. dla dostarczenia Klientowi zamówionych towarów i dokonania rozliczenia za towar).

b) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronie www.farbyrafil.pl

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności "Farbyrafil.pl" jest sprzedaż i zapewnienie dostawy produktów na podstawie zamówienia otrzymanego w formie elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego pod wskazanym adresem url.

b) Sprzedający prezentuje zdjęcia oferowanych produktów ale nie są one w większości autorstwa Sprzedajacego i ewentualne różnice (m.in. kolorystyczne, proporcji itp) w wyglądzie pomiędzy prezentacją internetową (zdjęciem) a oryginałem produktu mogą wystąpić, i wynikają głównie z powodów technicznych za co Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności. Dla niektórych produktów zamiast zdjęć produktów prezentuje inne materiały reklamowe dotyczace danego produktu (np ulotkę, folder itp.)

5. Zakupy

a) Zamówienia w Sklepie internetowym dokonują się na podstawie wyboru przez Klienta towarów spośród dostępnych w systemie sklepowym na witrynie farbyrafil.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam i płacę" oznacza złożenie zamówienia.

c) Pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży i poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

d) Zapłata za towary oferowane przez sklep Farbyrafil.pl  uiszczana jest na rachunek bankowy Sprzedającego podany w dokumencie podczas składania zamówienia oraz dostepny w panelu klienta w dokumentach sprzedaży tj.Faktura Proforma. Wpłata powinna być dokonana do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

e) Pracownik sklepu informuje o zmianach statusu zamówienia poprzez informacje wysyłane na podany przez Klienta adres e-mail.

6. Ceny

a) Wszystkie ceny umieszczone na stronach Sklepu internetowego są podawane w walucie przypisanej wybranemu językowi treści strony tj:
Język Polski - Złoty Polski (PLN)
Język Niemiecki, Angielski - Euro ((EUR)

Ceny są podane są zarówno w kwocie netto jak i brutto.

b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient , zgodnie z ustalonym cennikiem przez Sprzedającego za czynności dostawy.

c) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację zamówienia (pożar, powódź, strajk pracowników lub inne przypadki losowe w firmach dostarczających produkt) ale w przypadku ich wystąpienia poinformuje Klienta o ich zaistnieniu i wspólnie z Klientem ustali ewentualny dalszy przebieg realizacji zamówienia.

d) Termin realizacji złożonych zamówień wynosi maksymalnie tyle dni roboczych ile Sprzedajacy określił podczas potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a warunkiem koniecznym do wysłania towarów do Klienta jest zaksięgowanie wpłaty dotyczącej danego zamówienia na koncie firmy Sprzedającego lub wybranie opcji przesyłki kurierskiej za pobraniem kwoty zamówienia.


8. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. Sam zwrot odbywa się na koszt zwracajacego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony, sprzedający dokonuje przelewu kwoty nabycia towaru wraz z kosztami jego dostawy uiszczonymi przy zamówieniu przez klienta w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania zakupionych produktów.

Sprzedaca zastrzega, że mogą istnieć nieznaczne różnice kolorystyczne, proporcji i innych cech między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, które wynikają z powodów technicznych przygotowywania materiałow prezentacyjnych.


9. Zakończenie

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przejdź do strony głównej